TARTU LINN

MERLE KIVEST

NR 281

Olen MERLE KIVEST, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna kandidaat 2021. a kohaliku omavalitsuse volikogude valimistel Tartu linnas. Olen sündinud 22.01.1974 Tartus, siin elanud, kasvanud ja lõpetanud Tartu 7. Keskkooli. Omandasin 1994. a sotsiaalpedagoogi kutse ja asusin tööle sotsiaaltöötajana Tartu Linnavalitsuse sotsiaalabiosakonda. Töötamise kõrvalt lõpetasin Tallinna Pedagoogikaülikoolis bakalaureuseõppes sotsiaaltöö eriala. Aastatel 2001-2014 juhtisin sotsiaalabi osakonnas sotsiaaltööteenistust ning tegelesin hoolekande korraldamisega toimetulekuraskustes elanikele. Praegu töötan sotsiaaltöötajana rehabilitatsiooniasutuses Varajase Kaasamise Keskus, kus tegelen laste ja perede toetamisega. Sotsiaaltöö on pakkunud palju erinevaid väljakutseid, nõudnud probleemide lahendamisel leidlikkust, tasakaalukust, pingetaluvust ja oskust teha meeskonnatööd. Sotsiaalprobleemid toovad esile ühiskonnas esinevad puudused ja viitavad parandamist vajavatele valdkondadele. Pean oluliseks toimetulekuraskustega inimestele tugisüsteemide arendamist, et nad saaksid osaleda tööturul ja ise majanduslikult toime tulla. Kõrged maksud, töötute abirahad ja sotsiaaltoetused ei tohi vähendada inimeste töömotivatsiooni. Samuti peab miinimumpalk tagama inimväärse elu, mitte jätma tööle asunud inimest ikka sotsiaaltoetuse vajajaks.
 
Ma ei saa jääda pealtvaatajaks, kui poliitilised suunad ei toeta Eesti kestma jäämist ja majanduse arengut. Oluline on seada õiged eesmärgid ja langetada otsuseid lähtudes elanike õigustatud vajadustest ning tagades, et kohalike elanike olukord ei halveneks. Olukorras, kus meie inimesed vajavad abi ja toetavaid teenuseid ei ole õige pidada üleval sisserändajaid-majanduspõgenikke Eesti inimeste arvelt. Teisalt on praeguste olude tõttu tähtis omada ülevaadet siia tulnud inimestest ning lõpetada immigrantide vastuvõtmine ilma omavalitsuse loata.
 
Tahan anda oma panuse ja kogemuse, et aidata kaasa elujõulise Tartu loomisele, kus väärtustatakse lapsi ja perekonda, rakendatakse hoolivat ja teadmispõhist poliitikat ning arendatakse elukeskkonda loodust säästvalt. Tartu lasteaia kohatasu peab vähenema ning peresõbralike otsuste ja teenuste osakaal suurenema. Soovin, et Tartu oleks parim paik, kus elada, töötada ja lapsi kasvatada.
 
Kandidaat
Telefon
5664 3550

© 2024 EKRE