TARTU LINN

KEN VAHER

NR 343

Olen Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna kandidaat 2021 kohaliku omavalitsuste volikogude valimistel Tartu linnas. Olen sündinud Tartu linnas 1987 ning kooliteed alustasin 1994 aastal Tartu Forseliuse Gümnaasiumis. 2007/2008 aastal läbisin kaitseväe ajateenistuse, teenides aega Kuperjanovi Üksik-jalaväepataljoni luurekompaniis rühmaülemana. 2008 asusin õppima Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži Paikuse koolis ning 2010/2012 omandasin kõrghariduse Sisekaitseakadeemias. Paralleelselt õpingutele alustasin 2010 tööd Politsei- ja Piirivalveametis patrullpolitseinikuna. 2011/2015 töötasin presidendi ihukaitsjana ning 2015/2017 relvastuse valdkonna juhina. 2017/2018 töötasin Sisekaitseakadeemias turvataktika ja relvastuse õppejõuna. Riigisektorist erasektorisse toimus üleminek 2018 aastal. Olen asutanud mitmeid ettevõtteid erinevates valdkondades. Peamiselt olen töötanud tänaseni kinnisvara sektoris ning huvitun kinnisvarast. Olen õnnelikus abielus ning ühe imelise tütre isa. Võimaluste piires tegelen oma hobidega, milleks on sportlaskmine, purjetamine ja lugemine.   

Olulistes küsimustes peavad saama Tartu elanikud kaasa rääkida, mitte ainult valimiste päeval vaid koguaeg. Toetan ideed, et rahval peab olema võimalus algatada rahvahääletusi ja otsustada oluliste küsimuste üle referendumitel. 

Pean oluliseks säilitada Tartu linna rohealasid, hoida Emajõe-äärsed pargid hooneteta ning muuta linnapargid atraktiivsemaks vabaaja veetmise ja spordiga tegelemise kohaks. Kultuurikeskuse rajamise küsimustes Keskparki tuleb kaasata Tartu elanikud. Samuti pean oluliseks lähisuhtevägivalla ennetavate programmide ja projektide väljatöötamist ning rakendamist. Ennetustegevuste rahastamist, vastavate teenuste tagamist ja arendamist. Riskirühmasid tuleb õigeaegselt märgata ja tagada neile vajalikud teenused ning toetused. Samuti on olulisel kohal üldise turvalisusega seonduvad küsimused. Kohalikul tasandil tuleb panustada turvalisuse tagamisse. Järelvalveosakonnale tuleb anda rohkem volitusi väärteomenetluste läbiviimiseks ning suunata ka avaliku korra tagamisse jalgratta patrulle. Toetan kodanikualgatusi (sh abipolitseinike tegevusi) õiguskorra tagamisel.

Tahan anda oma panuse ja kogemuse, et aidata kaasa turvalise ja parima elukvaliteediga Tartu loomisele.

 

© 2024 EKRE