TARTU LINN

ERVIN ŠEVTŠUK

NR 339

Tere, olen Jõgeval sündinud Eesti meelne Ukraina ja Saksa esivanematega kompunaut kes võttis enda sihikindlaks missiooniks üle 20 aasta tagasi, omandada kõikvõimalikud majanduslikud oskused, teadmised. - tulles sellest kõigest üheainsa luumurruta välja ja seda jäädavalt.

 

Kaardistan sulle majandusliku teenistuskäigu üldised andmed (sektor, tegevused, üldstaaž, asukohad).

Põllundus-, Aiandus-, Keskkonnasektor üldstaažiga ~5a;

Tegevused;

Vabatahtlik teeäärte koristustöö „Tee puhtaks 2000” programmis osaleja.

Aiandus ja põllundussaadustega seonduvad tegevused.

Metsandus ja haljastusalased tegevused; võsalõikus ja kärpimine, küttepuude tegemine ja lõhkumine - tarne kliendini. metsa arveldus, hooldus.

Asukohad; Harjumaa, Kesk-Eesti, Lõuna-Eesti

 

Ehitusvaldkond üldstaažiga ~5a; 

 

Ametid; Ehitaja, siseviimistleja, maaler, paigaldaja, lammutaja, torulukksepp, sisustusmööbli komplekteerija/paigaldaja, sisustustehnika paigaldaja, kodutehnika paigaldaja.

Kõrgtööd (tippkõrgus merepinnast 148m);

Hoonete remonditööd katustel, montaažitellingute paigaldus erinevatele ehitistele (ka moodultellingu katused).

Välisfassaadi ehitus erinevatest tüüpmaterjalidest.

Plekk katuse ehitus, plekkpõskede paigaldus ning muud viimistluse hulka kuuluvad plekitööd.

Väliuste, akende, muude välialadel kuuluvate avamite paigladustööd erinevatest materjalidest, ka viimistlemine.

Piirete, ohutus ja toetuskonstruktsioonide moodustamine monteerimine ja demonteerimine erinevatel üldehitustöömaadel, erinevatest materjalidest. Betoonkonstruktsioonide paigaldus, jootmistööd hoonete karkassi ehitusel kui ka nende paigaldus. Koostöö kraanade ning erinevate tõsteseadmete ja suurtehnikaga.

Sisetööd;

Paigaldatud nii laed kui ka ripplaed erinevatest materjalidest.

Uksed, aknad, muud hoonete hulka kuuluvad siseavamid.

Erinevatest materjalidest põrandate; koostamine, ladumine, jootmine, tasandamine, soojustamine.

Nõrkvooluga kaasnevad tööd, freezimine, pesade paigaldus, juhtmete vedamine, harukarpide loomine.

Siselammutustööd (Peenlammutus)

Mööbli renoveerimine, koostamine, projekteerimine, koostamine, paigaldus

Sanitaartööd

Veevõrgu tööd

Vaheseinte lammutus, ehitus.

Ventilatsiooni/Sundventilatsiooni tööd.

Hulka kuuluvad ka erinevad sisustustööd.

Laevade soojustamine.

Kodutehnika paigaldus.

Välitööd;

Piirete, ohutus ja toetuskonstruktsioonide moodustamine monteerimine ja demonteerimine.

Paigaldatud, viimistletud erinevatest tüüpmaterjalidest uksed, aknad ja muud hooneavamid.

Puurtornide koostamine.

USA Embassy (Helsinki) – saatkonna renoveerimine.

Kandetalade paigaldus sildade kui ka vahelagede paigaldamisel ja betoonjootmisel.

Betoonpõrandate valamine.

Saalungite koostamine, rauatamine ja valamine.

Lammutustööd (Hoonete lammutus)

Mööbli restaureerimine.

Treppide, piirete valmistamine ehitusobjektil.

Paigaldatud, viimistletud erinevatest tüüpmaterjalidest uksed, aknad ja muud hooneavamid.

Pootööde teostus ohutustööde tarbeks.

Betoonkonstruktsioonide paigaldus koostamine, jootmistööd hoonete karkassi ehitusel.

Tuumareaktori ehitus.

Nõrkvoolu sise-elektritööd.

 

Maatööd/maa alused (tippsügavus pealispinnast -40m);

Ametid; Teetööline, tänavakivipaigaldaja, paigaldaja.

Erinevate tüüpkivide kui ka äärekivide paigaldus, lõppviimistlusega. Haljastustööd.

Vandtaa lennujaama raudteetunneli tugikronsteinide paigaldus, hoolduskambrite vahekorruste konstrueerimine koostöös kraanadega.

Tööstus üldstaažiga ~5a;

(Metallitööstus)

Ametid; Koostelukksepp, tööstuspinkide operaator, keevitaja, metallitööline, eestööline.

Lukksepatööd;  Ettevalmistustööd, eeltoomises, detailide puhastamine/faasimine/freesimine/keermestamine/lihvimine/poleerimine, kvaliteedikontroll (vajadusel korrektuurid), pakkimine, markeerimine, pealelaadimine, erinevate punkide operatiivne kasutamine ja esmane hooldus peale tööde teostamist.

Keevitustööd;  rakiste koostamine, punktkeevitus, pooltoodangu keevitamine, ettevalmistustööd järeltootmiseks.

(Puidutööstus)

Ametid; Tööstuspinkide operaator, värviliini operaator, puitdetailide koostaja. puutööline.

Kvaliteedikontroll (vajadusel korrektuurid), pakkimine, markeerimine, pealelaadimine.

puidutöödele omased ettevalmistustööd tsehhis, ettelõikamine, värvimine, pakkimine, markeerimine, pakkimine, erinevate puidupinkide operatiivne kasutamine ja esmane hooldus peale tööde teostamist.

Liimpuitplaatide koostamine, sisustusmööbli tootmine käsitööna.

Logistika/Kaubandus üldstaažiga ~1a;

Ametid; Laotöötaja, laohoidja

Lao tüübid; Jaheladu, külmladu, väliladu, keskladu, jaotusladu, hoiuseladu

Komplekteerimine, kaupade ladustamine/virnastamine, markeerimine, kaubaaluste ettevalmistamine väljaveoks, autode laadimine, skänneerimine, kaupade mahakandmine/arvelevõtmine, laoprogrammide kasutamine.

 

Korrakaitse/Avalik sektor üldstaažiga ~6a;

Ametid; Valvetöötaja, Turvatöötaja

Valveobjektid; Kaubandus, klubid, avalikud üritused, koosviibimised, festivalid ja paljud teised kultuuriüritused.

 

Teaduslikud uuringud, statistilised analüüsid iseõppimise teel ~15a;

Teemad; Füüsika, keemia, bioloogia, kultuur, rahvuslikud eripärad, ajalugu, loodus, psühholoogia, tervis (füüsiline+vaimne), tehnika, statistika jpm.

 

 

Keelte oskused; 6

Väga hea kõnes; Eesti, Inglise, Vene

Keskmine tase kõnes; Ukraina, Saksa

Madal tase kõnes; Soome

 

Hea tase kirjas; Eesti, Inglise

Keskmine tase kirjas; Saksa

Madal tase kirjas; Soome, Vene, Ukraina

 

 

Mida sa täpselt mulle õpetada kavatsed?

 

Lugupidamisega

Kandidaat
Telefon
58077605

© 2024 EKRE